Licencia (Glosa Tibora Poóra)

  

Licencia pre DAC. S najväčšou pravdepodobnosťou bude. Slovenský klubový futbal sa zväzu rozpadáva priamo pred očami, neviem si preto predstaviť razantný krok kompetentných.

 

Mnohé kluby sú na pokraji finančného kolapsu a oficiálneho zániku, vlastne boli by aj po ňom, ak by futbalové kluby fungovali tak, ako sa to vyžaduje od zvyšných nefutbalových firiem a spoločností na Slovensku.

 

Samotné licenčné konanie je tak trochu hra na slepú babu. Chýbajú dve zásadné veci. Fungujúca hráčska asociácia, ktorá bola už viackrát na Slovensku „potlačená“ nie práve najkultúrnejšími prostriedkami. A druhá vec - poskytnutie výnimiek by malo byť zabezpečené ručením zväzu. Proste, ak sa hráč ani po lehote nedovolá svojich práv, zväz by mal vo svojom rozhodnutí o povolení výnimky ručiť a v prípade potreby vyrovnať hráčom dlhy - následne požadovať zväzom vyplatené čiastky od klubu. Možno by sa k udeleniu výnimiek nepristupovalo tak ledabolo a licenčné konanie by prestalo mať fluidum šaškárne.

 

Áno, je jasné, že zväz chce udržať pri živote kluby a slovenský klubový futbal, zuby-nechty. Ale sú tú aj práva hráčov, ktoré je taktiež povinnosťou zväzu chrániť, zuby-nechty.

 

Zapríčinilo by to kolaps klubového futbalu? Keď je niekto smrteľne chorý, bezprostrednou príčinou môže byť aj menší zápal pľúc. Tak ako môže byť v prípade futbalu, ktorý je už dlhodobo v agónii, bezprostrednou príčinou úmrtia aj toto. Minimálne 15 rokov sa však hovorí, že cesta ktorú šliapu zväz a slovenské kluby, vedie zákonite k anarchii a k zániku. Je zrejmé, že zväzová garnitúra, jedna či druhá, nechce či nevie urobiť zásadné rozhodnutia, ktoré by... Čo by vlastne? Jedno je isté, určite procesy sa nedajú odvrátiť zatváraním očí nad realitou a krokmi ako je napríklad vyhlásenie zväzu v tejto veci - ktoré tento proces zániku skôr utvrdzujú, ako liečia. Buď razantná liečba, alebo sa pripravme na to, že klubový futbal buď skôr či neskôr krachne, alebo sa stane výlučne hračkou pre singapurské syndikáty.

Alebo „obojí".

(Tibor Poór, 14.6.2013)